Biznis

Javni poziv: Podrška energetskoj tranziciji

SERDA i GIZ pozivaju mala i srednja preduzeća (MSP) iz metalske i drvne industrije u KS da se prijave na javni poziv za podršku energijskoj tranziciji.

Sutra.ba
Podrška energetskoj tranziciji
energetska tranzicija

– Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA  objavila je Javni poziv za sufinansiranje mjera energijske tranzicije za mala i srednja preduzeća iz oblasti drvne i metaloprerađivačke industrije u Kantonu Sarajevo. U okviru Javnog poziva, mala i srednja preduzeća iz oblasti drvne i metaloprerađivačke industrije mogu dostaviti prijave za tehničku i bespovratnu finansijsku podršku za implementaciju mjera energijske efikasnosti u energijskoj tranziciji MSP iz oblasti drvne i metaloprerađivačke industrije u Kantonu Sarajevo.  

Javni poziv se realizira  u sklopu projekta "Razvoj održive turističke prakse i energetski efikasnog poslovanja u Bosni i Hercegovini", kojeg sufinansira Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, i Ministarstvo za ekonomski razvoj i saradnju SR Njemačke (BMZ), a implementira Deutche Gesellshaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Cilj projekta je podrška MSP na područja Kantona Sarajevo izrada energijska analiza, koja će obuhvatiti energijsku efikasnost, tehnološke procese, kao i transport u procesima proizvodnje i pružanja usluga i definiranje mjera za smanjenje emisije ugljen dioksida. Projektom je predviđeno sufinansiranje implementacije mjera koje će MSP provoditi kako bi se smanjila emisija ugljen dioksida u procesima proizvodnje, transporta i korištenja energenata za zagrijavanje proizvodnih prostora.

U okviru projekta predviđena je tehnička i finansijska podrška u energijskoj tranziciji za najmanje 10 MSP iz oblasti drvne i metaloprerađivačke industrije na području KS.

„Projektom je previđena tehnička podrška i sufinansiranje provedbe detaljnih energijskih analiza za MSP, identifikacija potencijalnih mjera i projekata za implementaciju mjera energijske tranzicije sa fokusom na energijsku efikasnost i tehnologije obnovljivih izvora energije), provedba analize energijskih i okolinskih benefita, kao i uticaja identificiranih mjera i projekata energijske tranzicije te odabir projekata za provedbu mjera energijske tranzicije na osnovu prethodno urađenih analiza i procjena.

Projektom je obuhvaćena provedba odabranih mjera, odnosno, projekata energijske tranzicije u MSP uz finansijsku podršku Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, kao i praćenje i nadzor provedbe te evaluacija i verifikacija postignutih efekata nakon provedbe u MSP”, kazao je Faruk Cerić, senior program menadžer u SERDA-i.

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo će u sklopu projekta finansirati izradu energijske analize sa ciljem identifikacije i odabira mjera i projekata za energijsku tranziciju u iznosu do 100.000 KM i sufinansirati implementaciju mjera energijske tranzicije u iznosu do 39.500 KM po MSP, a maksimalno 49 % vrijednosti mjera energetske tranzicije.

Zainteresirani predstavnici malih i srednjih preduzeća iz oblasti drvne i metaloprerađivačke industrije sa područja KS više informacija o ovom projektu mogu dobiti na Info sesiji koja će biti održana u srijedu, 7. marta/ožujka 2023. godine, u prostorijama SERDA, Kolodvorska 6, Sarajevo.

Projekta "Razvoj održive turističke prakse i energetski efikasnog poslovanja u Bosni i Hercegovini" se implementira u okviru šireg Covid-19 Investment Response/EU4BusinessRecovery projekta, koji pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19.

Covid-19 Investment Response/EU4BusinessRecovery je vrijedan 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija  sa 13 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 700 hiljada eura. Implementiraju ga GIZ, ILO i UNDP.

Javni poziv je otvoren do 22. marta/ožujka 2023. godine do 14:00 sati.

Link za Javni poziv sa kompletnom dokumentacijom  https://serda.ba/bs/novosti/javni-poziv-za-sufinansiranje-mjera-energijske-tranzicije-za-mala-i-srednja-preduzeca-iz-oblasti-drvne-i-metalopreradivacke-industrije-u-kantonu-sarajevo/3783

Unaprijed vam se zahvaljujemo na dolasku i radujemo nastavku dobre saradnje, na zadovoljstvo svih partnera i učesnika na projektu!