Tehnologija

Budućnost je počela: Umjetna inteligencija kao sve važniji alat u prehrambenoj industriji

Kada kažemo umjetna inteligencija, svi vjerovatno pomisle na neke velike kompjutere koji mogu obavljati komplikovane radnje nezamislive ljudskom mozgu. Međutim, stvarnost je nešto drugačija. Umjetna inteligencija mnogo je bliža savremenom čovjeku koji je koristi svakodnevno - od posla do zabave.

Sutra.ba
Umjetna inteligencija kao sve važniji alat u prehrambenoj industriji
A_I_

Želite li napisati tekst ili e-mail gdje vam je potrebna opcija autokorekcije, želite da prevedete pasus teksta napisan na bilo kom jeziku na svijetu - A.I. ili umjetna inteligencija dolazi u pomoć. A.I. također koristite gotovo svakodnevno kada, recimo, pretražujete neki pojam na internetu, igrate igrice, uređujete fotografije, vozite uz pomoć aplikacije za navigaciju, čak i kada kupujete na internetu ili koristite aplikacije za bankarstvo. A.I. je sveprisutna oko nas i umnogome pomaže modernom čovjeku i olakšava mu život.

Sve ove mogućnosti proizlaze iz sposobnosti umjetne inteligencije da imitira ljudske osobine kao što su rasuđivanje, učenje, planiranje i kreativnost. Računar prima podatke koji su već pripremljeni ili prikupljeni pomoću vlastitih senzora, obrađuje ih i daje odgovore. Sistemi umjetne inteligencije mogu u određenoj mjeri prilagoditi svoje ponašanje analizom prethodnih situacija i neovisnim radom. Zbog ovih osobina A.I., mnoge kompanije danas se okreću korištenju iste jer može biti od velike pomoći u raznim industrijama. Sposobnosti sistema zasnovanih na umjetnoj inteligenciji su takve da uz pomoć algoritama obrađuju velike količine podataka, donose odluke u kratkom vremenu, daju automatiziranu analizu podataka, a samim tim i skraćuju mnoge procese i štede vrijeme.

Nedavni primjer upotrebe A.I. dolazi od mađarske kompanije HELL ENERGY koja je koristila umjetnu  inteligenciju za razvoj svakog elementa novog proizvoda od njegovog ukusa, strogo odabranih sastojaka, dizajna, pa čak i marketinških elemenata i pogodite šta – novi proizvod je A.I. čak i probala! Dakle, umjetna inteligencija je već dokazala svoju vrijednost u raznim industrijama, od zdravstva do financija, a sada polako ulazi i u prehrambenu industriju.

Kako A.I. ulazi u prehrambenu industriju ljudi počinju da se pitaju da li su hrana ili piće kreirani od strane A.I. bezbijedni i da li umjetna inteligencija pomaže u poboljšanju kvalitete hrane? Sigurnost hrane je od velikog značaja kako za potrošače tako i za industriju prehrambenih proizvoda. Veoma je važno da je hrana koju konzumiramo sigurna za jelo, a primjena umjetne inteligencije u prehrambenoj industriji je široko prepoznata kao obećavajuće rješenje vezano za ovu temu. Danas je A.I. sve važniji alat za poboljšanje transparentnosti, verifikacije, validacije, praćenja porijekla i razvoja, komunikacije i sigurnosti kroz cijeli lanac nabavke i kontrole kvalitete.

Na primjer, samo nekoliko decenija unazad sam čovjek je bio taj koji je kontrolirao neke važne karakteristike kvaliteta hrane, ali danas u modernom dobu taj proces je poboljšan kroz automatizirane sisteme za obradu hrane kojima upravlja umjetna inteligencija. Koristeći senzore i kamere, ovi sistemi mogu otkriti i ispraviti probleme kao što su temperatura, nivoi tečnosti, protok gasa, vlažnost, pa čak i kontrolirati higijenu hrane.

Pored toga, A.I. se može koristiti za praćenje porijekla prehrambenih proizvoda. Koristeći tehnologiju i A.I. algoritme, proizvođači hrane mogu pratiti prehrambene proizvode od farme do stola, pružajući potrošačima veću transparentnost i odgovornost u lancu opskrbe hranom. Također, proizvođači hrane mogu predvidjeti kvalitet svojih proizvoda kroz cijeli proizvodni proces, od sirovina do gotovih proizvoda. Ova tehnologija može otkriti potencijalne probleme ili nedostatke na vrijeme, omogućavajući proizvođačima da poduzmu korektivne mjere i spriječe probleme s kvalitetom prije nego što se pojave. A.I. može analizirati podatke iz različitih izvora, kao što su evidencija dobavljača, evidencija proizvodnje i povratne informacije kupaca kako bi identificirali potencijalne rizike za sigurnost hrane i poduzeli proaktivne mjere za sprječavanje kontaminacije ili drugih sigurnosnih problema.

Zaključak je da umjetna inteligencija u predviđanju kvalitete revolucionira prehrambenu industriju. Koristeći moć A.I. proizvođači hrane mogu predvidjeti i održati kvalitetu svojih proizvoda, smanjiti otpad, optimizirati proizvodne procese i poboljšati sigurnost hrane. Ova tehnologija ima potencijal da promijeni način na koji proizvodimo i konzumiramo hranu, osiguravajući da potrošači dobiju sigurne i visokokvalitetne proizvode.

Kako A.I. napreduje, bit će zanimljivo vidjeti kako će nastaviti da oblikuje budućnost prehrambene industrije.