Biznis

Naša stranka i poslodavci: Zahtjevi Udruženja poslodavaca u FBiH su opravdani

„Zahtjevi Udruženja poslodavaca u FBiH su opravdani i zalagat ćemo se za njihovo ispunjenje“, izjavio je predsjednik Naše stranke BiH Edin Forto nakon sastanka sa predstavnicima UPFBiH.

Sutra.ba
Zahtjevi Udruženja poslodavaca u FBiH su opravdani
upfbih naša stranka2

Predstavnici Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine održali su  sastanak sa predstavnicima Naše stranke. Sastanak je organiziran s ciljem promocije dokumenta „Šta poslodavci očekuju od vlasti“ koji je pripremljen od strane UPFBiH i dostavljen političkim partijama prije dva mjeseca, a u kojem su sadržani prijedlozi izmjena i dopuna oko 40 propisa čiji je cilj rasterećenje privrede i poboljšanje poslovnog ambijenta u BiH.

Predsjednik Udruženja poslodavaca u FBiH Adnan Smailbegović predstavio je složeno poslovno okruženje u FBiH, zbog nedostatka radne snage, visokih opterećenja cijene rada, nerazvijenih uslova za investicije i razvoj itd.

Predsjednik Smailbegović i članovi delegacije Udruženja poslodavaca Mario Nenadić, direktor, Igor Baroš, zamjenik predsjednika Skupštine Udruženja, Adem Hanić, predsjednik grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona i Vera Arnautović, direktorica KJKP Rad Sarajevo, upoznali su predstavnike Naše stranke o mogućim rješenjima koja bi dovela do rasta konkurentske sposobnosti domaće privrede i povećanja životnog standarda građana. Mjere koje predlaže UPFBiH trebaju biti donesene na različitim nivoima vlasti. Tako UPFBiH na državnom nivou predlaže izmjene Zakona o PDV-u, odnosno,  njegovo usklađivanje sa zahtjevima privrede, ali i normativnom praksom Evropske unije, izmjene Zakona o strancima koja bi dovela do liberalizacije tržišta radne snage i dr.

Na nivou FBiH poslodavci traže smanjenje poreza i doprinosa, ukidanje i smanjenje brojnih parafiskalnih nameta, određena unaprijeđenja u sistemu zdravstvene zaštite,  reformu službi za zapošljavanje tj evidencija nezaposlenih osoba, unaprijeđenje ekonomsko-socijalnog dijaloga, reformu obrazovnog sistema u skladu sa potrebama tržišta rada i dr.

Predstavnici Naše stranke naglasili su potpuno slaganje i opravdanost predstavljenih prijedloga poslodavaca i najavili putem svojih klubova u parlamentima na različitim nivoima vlasti, podršku u njihovoj realizaciji. Naša stranka se kako je istaknuo Forto   i do sada, zalagala za većinu pitanja koje poslodavci traže. Međutim, od ove godine smatraju da bi političko zalaganje Naše stranke za pitanja i interese poslodavaca moglo biti efikasnije s obzirom na to da će Naša stranka, pored kantonalnog nivoa, sigurno participirati i na federalnom, a u zavisnosti od pregovora koji će uslijediti i na državnom nivou vlasti.

Sastanku su ispred Naše stranke, osim predsjednika Edina Forte, prisustvovali i Sabina Ćudić, predsjednica Glavnog odbora Naše stranke, Nihad Uk, generalni sekretar Naše stranke i Dragan Mioković, zastupnik Naše stranke u Parlamentu FBiH.

Predstavnici UPFBiH najavili su nastavak koordinirajućih sastanaka sa predstavnicima političkih partija u BiH, ali i sa predstavnicima međunarodnih institucija i reprezentativnih sindikata u realnom sektoru  po predmetnim pitanjima!